Ruilen & retourneren

Uiteraard kan het voorkomen dat een product niet voldoet aan uw verwachtingen of dat het defect is, in geval bij:

- Transportschade
Wettelijke garantietermijn
14 dagen zichttermijn

Wij willen u dan graag zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden. Belangrijk voor ons is dat u dan de retourprocedures van Sierbestratingzeeland.com zo goed mogelijk volgt. Hieronder vindt u hoe u, per geval, de retourprocedure dient te volgen. 

Transportschade
Wij doen onze uiterste best om alles in correcte staat bij u af te leveren. Helaas kan het voorkomen dat uw bestelling tijdens het transport beschadigd raakt. In dat geval vragen we u dit zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, te melden middels het formulier "Aanvraag retourzending", wat u hier kunt downloaden.
Vul dit formulier a.u.b. zo duidelijk mogelijk in. U dient hier alle velden in te vullen, te weten:

Factuurnummer
Uw gegevens, zodat we u goed kunnen bereiken
Artikelnummer en omschrijving artikel welke beschadigd is aangekomen
Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade
Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze uiterste best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.

Wij kunnen u vragen foto's van de beschadiging te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen. Afhankelijk van de beschadiging zullen wij gepaste actie ondernemen.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Wettelijke garantie
Op alle artikelen die u bij ons koopt heeft u garantie. Voor bepaalde producten is sprake van aanvullende fabrieksgarantie. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of binnen garantietermijn niet meer functioneren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, te melden middels het formulier "Aanvraag retourzending", wat u hier kunt downloaden. Vul dit formulier a.u.b. zo duidelijk mogelijk in. U dient hier alle velden in te vullen, te weten:

Factuurnummer
Uw gegevens, zodat we u goed kunnen bereiken
Artikelnummer en omschrijving artikel welke defect is.
Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade
Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze uiterste best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.

Wij kunnen u vragen foto's van het product te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen. 

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
De verzendkosten komen in eerste instantie voor rekening van de consument.
 

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, heeft u als consument recht op kosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product. U ontvangt dan tevens verzendkosten van de retourzending van ons terug.

Wanneer herstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat Sierbestratingzeeland.com de keuze van omruil afwijst en voor reparatie gaat.

Bij een ongegronde klacht kan er geen aanspraak gemaakt worden op gratis reparatie of vervanging en komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument. Sierbestratingzeeland.com verstrekt in dat geval een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. Hierna kan worden aangegeven of er akkoord gegaan wordt met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat afgezien wordt van verdere afhandeling. In het laatste geval wordt het artikel geretourneerd. De verzendkosten voor de retourzending komen hierbij voor rekening van de consument. Sierbestratingzeeland.com kan in het geval van een ongegronde klacht een bedrag van 35 euro aan onderzoeks- en administratiekosten in rekening brengen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
Normale slijtage
Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.
U hebt alleen recht op garantie via Sierbestratingzeeland.com wanneer u het product bij Sierbestratingzeeland.com heeft gekocht.

14 dagen zichttermijn (Tevredenheidsgarantie)
U hebt voor al uw bestellingen een zichttermijn van 14 kalenderdagen vanaf de eerstvolgende dag na aflevering van de bestelling. Binnen deze termijn mag u het product beoordelen zoals u dat normaal gesproken ook in een winkel zou mogen.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan Sierbestratingzeeland.com retourneren, conform de hieronder te volgen procedure.

Let op: Bestratingsmaterialen, maatwerk producten en producten die speciaal voor u geïmpregneerd of behandeld worden kunnen niet geretourneerd worden.

Indien u een product in het kader van onze tevredenheidsgarantie wenst te retourneren, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bepaalde termijn te melden.
U dient ons binnen de wettelijk bepaalde termijn, met een e-mail naar info@Sierbestratingzeeland.com, te melden dat u gebruikt wenst te maken van de tevredenheidsgarantie.
Wij zullen u vervolgens vragen een melding te maken middels het formulier "Aanvraag retourzending".
Vervolgens vult u dit formulier zo duidelijk mogelijk in. U dient hier alle velden in te vullen, te weten:

Factuurnummer
Uw gegevens, zodat we u goed kunnen bereiken
Artikelnummer en omschrijving artikel welke u wenst te retourneren.
Indien mogelijk een reden waarom u wenst te retourneren
Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze uiterste best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.
De kosten voor de retourzending zijn, in het geval van de tevredenheidsgarantie, voor rekening van de consument.

Wij streven er altijd naar om zo snel mogelijk het aankoopbedrag (inclusief de eventuele verzendkosten van de heenzending) terug te storten. De maximale termijn hiervoor bedraagt 30 dagen.

Klachten

Voor klachten over bestellingen, betalingen, retouren, garanties e.d. kunt u een email sturen naar: info@sierbestratingzeeland.com. Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling op uw klacht hetzij per mail hetzij per telefoon. Uiteraard streven wij er ook naar om uw klacht in 7 werkdagen om te lossen. Verder willen u graag wijzen op de onze algemene voorwaarden.

Klik hier om het retourformulier te downloaden.


  • Grootse collectie

  • Franco levering vanaf € 200,=
    op Noord- & Zuid-Beveland en Walcheren

  • Direct de scherpste prijs

  • Gratis advies & offerte

Impressie Sierbestrating Zeeland

nieuwsbrief

VOLG ONS

  • twiter
  • facebook